၁၅၀၀ က်ပ္တန္ဆင္းမ္ကဒ္ေခတ္ရဲ့ လူထုၾကားက IT ေရစီး

Content Writing
Nego
Posted 4 years ago

Project Description

"၁၅၀၀ က်ပ္တန္ဆင္းမ္ကဒ္ေခတ္ရဲ့ လူထုၾကားက IT ေရစီး"
ေပးထားတဲ့ေခါင္းစဥ္နဲ႔အညီ ျမန္မာျပည္မွာ မိုဘိုင္းလ္ဆင္းမ္ကဒ္ေတြကို က်ပ္(၁၅၀၀)နဲ႔ေရာင္းခ်ေပးခဲ့တဲ့ေနာက္ပိုင္း ဒီေန႔အခ်ိန္ထိ တိုးတက္ေျပာင္းလဲလာတဲ့ လူထုၾကားက နည္းပညာပိုင္းဆိုင္ရာေတြနဲ႔ ေန႔စဥ္ေရာယွက္ေနတဲ့ social က႑ေတြကို အေၾကာင္းအရာ အျပည့္အစုံနဲ႔ အနည္းဆုံး A4 စာရြက္ (၂)မ်က္ႏွာစာ(သက္ဆိုင္ေသာပုံမ်ားနဲ႔အတူ) ေရးသားေပးရန္ ဖိတ္ေခၚပါတယ္။


(မွတ္ခ်က္- စီးပြားေရးလုပ္ငန္း(သို႔မဟုတ္) မည္သည့္ ပုံႏွိပ္ႏွင့္အြန္လိုင္းမီဒီယာ မ်ားတြင္မဆို ေဖာ္ျပတင္ဆက္ထားၿပီ:သား မျဖစ္ေစရ။ မူပိုင္ခြင့္မ်ား၊ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ ဉပေဒမ်ားႏွင့္ညိစြန္းမွုရွိေနပါက စာေရးသူအေနနဲ႔ အျပည့္အ၀ တာ၀န္ယူရမည္။)

1458620 867 total views

One-time Fixed Project

1 Weeks

12/07/2017 10:49 AM

26/07/2017 10:18 AM

Blog Writing Content Writing Content Writing (Myan, Eng)

5 freelancers submitted proposals and 1 freelancer hired

Please login to see the bids.

Completed
About Client

Aluto Benli Co. Ltd.

Yangon

0 open projects
24 projects hired
23 projects completed

Please login to view the details.