Freelance Content Writer (M/F)

Content Writing
20,000 ~ 30,000 MMK
Posted 1 year ago

Project Description

နည်းပညာအကြောင်း၊ Website Domain များနှင့် ပက်သက်ပြီး ရင်းနီးကျွမ်းဝင်မှုရှိသည့် Freelance Content Writer (M/F) အလိုရှိသည်။

Requirements
- Web Domain များနှင့် ပက်သက်ပြီး ရင်းနီးကျွမ်းဝင်မှုရှိရမည်။
- Web Domain အသုံးပြုနေသော Site များ အသုံးပြုရတဲ့အတွက် ကြုံတွေ့ရတဲ့ အခက်အခဲနှင့် ပြဿနာများအကြောင်း ရေးသားပေးရမည်။
- မြန်မာစာအရေးအသား၊ စာလုံးပေါင်းသတ်ပုံနှင့် သဒ္ဒါစွမ်းရည်ကောင်းမွန်ရမည်။
- ပြည်ထောင်စုဖောင့် အသုံးပြုရေးသားနိုင်ရမည်။
- အနည်းဆုံး ၂ မျက်နှာရေးသားပေးနိုင်ရမည်။ (font - ပြည်ထောင်စု၊ font size – 11, Margin – 1 inch)

Content ရေးသားသင်ယူလိုစိတ်ရှိပြီး အတွေ့အကြုံမရှိသူများလည်း လျှောက်ထားနိုင်သည်။ Web Domain များနှင့် သက်ဆိုင်သည့် Sample Content နှင့်တကွ Content တစ်ပုဒ်ရေးရန် ကြာချိန်ကို ထည့်သွင်း လျှောက်ထားနိုင်သည်။ Sample Content မထည့်သွင်းဘဲ လာရောက်လျှောက်ထားသူများအား ထည့်သွင်း စဉ်းစားမည် မဟုတ်ပါ။

မှတ်ချက် - အခြား Website များမှ ဘာသာပြန် Reference ယူခြင်းအားခွင့်ပြုသော်လည်း၊ အတိအကျ ကူးယူထားခြင်း၊ အခြားသူများရေးသားထားပြီး ဖြစ်သည့် Content များကို ကူးယူခြင်းခွင့်မပြူပါ။ ကူးယူထားသော Content များကြောင့် ပြဿနာတစ်စုံတစ်ရာရှိခဲ့ပါကလည်း Content Writer ၏ တာဝန်သာဖြစ်သည်။

8470296 977 total views

One-time Fixed Project

1 Weeks

1

14/10/2022 05:05 PM

Content Writing

5 freelancers submitted proposals.

Please login to submit your proposal.

Expired
About Client

Myanmar Tech Press

Yangon

0 open projects
312 projects hired
311 projects completed

Please login to view the details.